Ποιότητα

Από το ξεκίνημα της δημιουργίας της, η εταιρία ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ξεκίνησε να εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας για την παραγωγή των προϊόντων της. Όλα τα προϊόντα καλύπτουν τις ποιοτικές παραμέτρους οι οποίες έχουν οριστεί από τον Ελληνικό κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. διατηρεί εργαστήριο και τμήμα ποιοτικού ελέγχου πιστοποιημένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από το 1999 η εταιρία παράγει παραδοσιακά τυριά εφαρμόζοντας πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008, IFS και BRC. 

Με εφόδια όλα αυτά και αισθανόμενοι τις υποχρεώσεις της αγοράς (ποιότητα, υπευθυνότητα,  εξυπηρέτηση μετά την πώληση) κάνουμε συνεχώς βήματα ανάπτυξης πιστεύοντας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς.

 

κατασκευή ιστοσελίδας