ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.
Βιομηχανία Επεξεργασιάς Γάλακτος


Περιοχή Βοδιανά - 402 00, ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τηλ.: 2493 023456 & 2493 024159,
Fax: 2493 024598